keskiviikko 13. heinäkuuta 2016

Tervetuloa!

Tervetuloa uusille kotisivuillemme!

Olemme iloisia voidessamme esitellä toimintaamme tukevat, helppokäyttöiset ja visuaalisesti miellyttävät kotisivumme. Tavoitteenamme on palvella sekä vanhoja ja uusia verkoston jäseniä sekä muita kotoutumisesta kiinnostuneita toimijoita.   

Yhdessä olemme enemmän
Nettisivut tukevat onnistuneessa kotoutumisessa ratkaisevaksi muodostuvaa yhteistyötä. Se lisää osaltaan toimintamme tunnettavuutta ja näkyvyyttä sekä toimii välineenä synergiaetujen hyödyntämisessä. Sivujen avulla vahvistamme kotoutumiseen liittyvää osaamista mm. tiedottamalla Resurssirengas - verkoston toiminnasta, tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista sekä paikallisen ja alueellisen kotouttamistyön tuloksista meillä ja muualla. 

Resurssirengas sosiaaliseen mediaan
Kotisivun ohella Resurssirengas tulee näkymään myös sosiaalisessa mediassa.  Avaamme verkoston Facebook -sivun ja keskusteluryhmiä, joissa toivomme teiltä aktiivista osallistumista.  Näin saamme sisäisen sähköpostitiedotuksen rinnalle joustavasti ja laajemmin tarpeitamme palvelevan tiedotus- ja viestintäkanavan. 

Seuraamme blogissamme kansainvälisiä kokemuksia kotouttamisen hyvistä käytännöistä ja tiedotamme alan tuoreista, mielenkiintoisista tutkimustuloksista. Keskustelua näistä aiheista voidaan jatkaa Facebook-sivuillamme.  

Anna meille palautetta
Sivuston kehittämiseksi toivomme teiltä ideoita ja palautetta. Verkostossa toimiminen ja osallistuminen vahvistavat jokaisen toimijan omia ja samalla yhteisiä tavoitteita. Osallistu, vaikuta ja jaa tietoa eteenpäin.


Toivomme, että viihdyt sivullamme.